Law Links

ทางเราได้พยายามรวบรวม ไทยลอว์ ลิงค์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

    ความไม่รู้ทั้งหลายในที่นี้ อาจเป็นความไม่รู้กฎหมายหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงสมมติตัวอย่างถ้าเกิดกรณีว่า ถ้ามีคนตายและเป็นญาติของเขาซึ่งเขาไม่ทราบว่าเขามีอำนาจอย่างไรบ้างในทรัพย์สมบัติผู้ตาย  ดังนี้ จะเปรียบได้ว่าเป็นความไม่รู้ข้อกฎหมายจะไม่สามารถเป็นข้อแก้ตัวได้เลย โดยมีเหตุผลกล่าวไว้ว่าหากยอมให้มีการแก้ตัวได้แล้ว เมื่อมีคดีขึ้นในศาลก็จำเป็นจะต้องสืบถึงความรู้และไม่รู้ในข้อกฎหมาย อาจจะทำให้การพิจารณาคดีเรื่องหนึ่งจะยาวนานเกินสมควรและก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่การพิจารณาคดี ดังนั้นทางไทยลอว์ฟอร์ยูจึงได้มีการเรียบเรียงและรวบรวมทั้งบทความ ลิงค์และข้อคิดที่น่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจใคร่รู้ในข้อกฎหมายทั่วๆไปได้มาอ่านและศึกษาข้อมูลบนเว็บ โดยทางเราได้จัดทำขึ้นฟรีเพื่อส่วนรวมโดยมิได้หวังผลประโยชน์แต่อย่างใด ฉะนั้นหากไทยลอว์ฟอร์ยูพิมพ์ผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมา ณ ที่นี่ด้วย โดยทุกท่านสามารถส่งคำชมหรือข้อติเตียนเข้ามาตาม E-mail ที่ติดต่อเราด้านบนได้โดยตรง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแก่เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างสูง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn