บริการของเรา

Largest Thailand Lawer Community

ผู้นำด้านการปรึกษาและให้คำแนะนำทางแก้ปัญหาทางด้านกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

หากคุณกำลังมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา มองหาผู้ช่วยที่คุณสามารถไว้ใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทนายฝีมือดีให้ตรงกับคดีของคุณที่คุณต้องการ

รับสืบทุกคดีไม่ว่าจะเป็นสืบชู้สาว สืบฉ้อโกงหรือสืบข้อมูลจากคู่แข่งด้วยนักสืบที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพสูง เต็มไปด้วยเทคนิคแพรวพราวพร้อมความระมัดระวังและรอบคอบ คล่องตัวสูง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนทางเราพร้อมจัดสรรหาให้ตรงกับความต้องการของคุณ


เรายินดีช่วย ทุกปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ

พร้อมจัดหาทนายความมากฝีมือว่าความคดีทุกประเภท

บริการด้านกฎหมายทุกด้านรวมไปถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นรับทราบข้อกล่าวหา ประกันตัว รวมไปถึงว่าความทั้งในฐานะโจทก์ จำเลย หรือเป็นผู้เสียหาย

ติดตามการทวงหนี้

สามารถให้คำปรึกษาและทวงถามให้ชำระหนี้หรือ สามารถเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดแม้คุณไม่ได้ตกลงในสัญญา หรือ อาจจะมีการเรียกค่าความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา รวมไปถึงงานบังคับคดีเช่น รับบริการสืบทรัพย์ นำยึดหรืออายัดทรัพย์ การขายทอดตลาด ขับไล่รื้อถอน คดีล้มละลาย เป็นต้น

เรื่องส่วนตัวภายในครอบครัว

อาทิ ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ ฟ้องค่าเลี้ยงดู ฟ้องการอุปการะเลี้ยงดูบุตร จัดการมรดก ตรวจหนังสือ พินัยกรรมและสัญญาต่างๆ

ภาษีอากร

วางแผนภาษี รับทำบัญชี บริการจดเครื่องหมายการค้า ตรวจสอบเครื่องหมาย ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง

เกี่ยวกับคนต่างชาติ

ให้บริการขอทำใบอนุญาตทำงาน ทำวีซ่าต่างๆ อาทิ วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าระยะยาว 1 ปี สำหรับคนต่างชาติในประเทศไทย

เกี่ยวกับแรงงาน

ครอบคลุมที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงานทุกฉบับ เช่น กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าจ้างจากนายจ้าง เรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหาย ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ รวมไปถึงการตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงาน

เกี่ยวกับอสังหาฯ

ยินดีให้คำปรึกษาคดีที่ดินและเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่นกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ครอบครองปรปักษ์,บุกรุก, เรียกที่ดินคืน

จ้างนักสืบเอกชน

รับสืบทุกคดีไม่ว่าจะเป็นสืบชู้สาว สืบฉ้อโกงหรือสืบข้อมูลจากคู่แข่งด้วยนักสืบที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพสูง เต็มไปด้วยเทคนิคแพรวพราวพร้อมความระมัดระวังและรอบคอบ คล่องตัวสูง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนทางเราพร้อมจัดสรรหาให้ตรงกับความต้องการของคุณ