Thai Lawyer for you

ไทยลอว์ฟอร์ยู ผู้นำด้านการปรึกษาและให้คำแนะนำทางแก้ปัญหาทางด้านกฎหมาย

Thailaw4U.com คือ ผู้นำด้านการปรึกษาและให้คำแนะนำทางแก้ปัญหาทางด้านกฎหมาย​พร้อมทีมงานจัดหาทนายความฝีมือดี และช่วยนำเอาบทความหรือลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาแชร์เป็นเกร็ดความรู้ให้ทุกท่านได้อ่านหรือศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเบื้องต้น โดยทางเราจะเน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันหรือกฎหมายที่มักจะเป็นข้อปัญหาและข้อพิพาทขึ้นสู่ชั้นศาล
ไทยลอว์ฟอร์ยู

Largest Thailand Lawer Community

ผู้นำด้านการปรึกษาและให้คำแนะนำทางแก้ปัญหาทางด้านกฎหมาย

หากคุณกำลังมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เราช่วยได้ทุกปัญหา

0 %
เชื่อถือได้และพร้อมไปด้วยทีมงานมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศ
0 +
เคสที่ทางเราให้การดูแลในแต่ละวันจากทั่วทุกมุมโลก
0
ลูกค้าที่ให้ได้รับพึงพอใจจากการบริการของทางเราจากทั่วทุกมุมโลกไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น
กฎหมายคืออะไร? ทำไมเราถึงต้องเชื่อฟังและปฎิบัติตามกฎหมาย

กฎหมาย หมายถึง คำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลซึ่งอยู่ในรัฐหรือในประเทศของตน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษหรือได้รับผลเสียหาย

สามประเภทใหญ่ๆคือ 1. ประเภทแบ่งตามระบบหรือที่มาของกฎหมาย 2. ประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้กฎหมาย 3. ประเภทแบ่งตามบทบัญญัติในกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับประชาชน
ในระยะแรกกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์(พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) ทรงสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากประเทศอังกฤษและทรงได้จัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย และนำเอาหลักกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้ แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงการศาลยุติธรรมและเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมาย โดยมีการจัดทำประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เป็นฉบับแรก จากนั้นก็มีการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอื่นๆตามมา จึงถือได้ว่าประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมาย

กฎหมายที่มีลำดับชั้นต่ำกว่าจะมีผลยกเลิกหรือขัดต่อกฎหมายที่มีลำดับชั้นสูง กว่าไม่ได้ ซึ่งเราจัดลำดับได้ดังนี้  กฎหมายแม่บทที่มีศักดิ์สูงที่สุด ได้แก่ รัฐธรรมนูญ รองลงมาจะเป็นประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎหมายเหล่านี้ถือว่ามีศักดิ์เป็นลำดับที่สองรองจากรัฐธรรมนูญ ลำดับที่สามคือ กฎหมายที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก ได้แก่ พะราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและลำดับสุดท้ายคือกฎหมายที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก ได้แก่ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นต้น

กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งเมื่อมีการประกาศแล้วจะถือว่าประชาชนทุกคนทราบแล้วว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ทุกสัปดาห์เพื่อประกาศกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ และข้อเท็จจริงที่สำคัญให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ฉะนั้นประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เป็นอันขาด

การตีความกฎหมายคือการค้นหาความหมายของถ้อยคำในกฎหมายที่ไม่ชัดเจนหรือกำกวม โดยอาจวิเคราะห์ตามตัวอักษรอาศัยพจนานุกรมในการค้นหาความหมาย วิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและอื่นๆ แต่ในกรณีที่เป็นการตีความกฎหมายที่เป็นโทษ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายอาญา ต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวอักษร คือกฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น จะไปตีความเป็นอย่างอื่นเพื่อเอาผิดแก่บุคคลใดๆไม่ได้เป็นอันขาด แต่ถ้าเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายให้สิทธิ ก็ควรที่จะตีความไปในทางที่เป็นประโยชน์หรือเป็นคุณให้มากที่สุด

thailaw4u ได้รับความนิยมสําหรับหลายพันคนในช่วงหลายปีเมื่อต้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในฐานะผู้ถูกละเมิด

ดังนั้นผู้ถูกละเมิดจะได้รับความช่วยเหลือจากทางเราแบบครบครันในมาตรฐานระดับสากล

ทำไมทาง thailaw4u ถึงเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในประเทศไทย

ทางบุคลากรของเราพร้อมให้บริการคุณแล้ววันนี้!

เรามีทนายความที่มีความเป็นมืออาชีพสูงและทางเรายังเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายชั้นนําแนวหน้าของประเทศไทยที่ได้ครอบคลุมนานาชาติ เราอยู่ที่นี่แล้วพร้อมให้บริการคุณเพียงแจ้งปัญหาที่คุณเป็นกังวลมาให้เรา ปรึกษาฟรีตอนนี้

0 +
offices in Thailand
0 +
ลูกค้าคนไทยที่ได้รับการดูแลของเรา
กฎหมายทั่วไป

บริการด้านกฎหมายทุกด้านรวมไปถึงให้คำปรึกษาในชั้นพนักงานตำรวจ รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี

เกี่ยวกับคนต่างชาติ

ให้บริการขอทำใบอนุญาตทำงาน ทำวีซ่าต่างๆ อาทิ วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าระยะยาว 1 ปี สำหรับคนต่างชาติในประเทศไทย

เกี่ยวกับแรงงาน

ครอบคลุมที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงานทุกฉบับ เช่น กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าจ้างจากนายจ้าง เรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหาย  ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯรวมไปถึงการตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงาน 

ภาษีอากร

วางแผนภาษี รับทำบัญชี บริการจดเครื่องหมายการค้า ตรวจสอบเครื่องหมาย ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง

ติดตามการทวงหนี้

สามารถให้คำปรึกษาและทวงถามให้ชำระหนี้หรือ สามารถเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดแม้คุณไม่ได้ตกลงในสัญญา หรือ อาจจะมีการเรียกค่าความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา

เรื่องส่วนตัวภายในครอบครัว
อาทิ ฟ้องหย่า เรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้เป็นชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องการอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
thailaw4u เรามีสาขาและครอบคลุมไปทั่วทั้งประเทศ

พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านตามมาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็นกรณีเล็กหรือใหญ่ เพราะคุณคือคนสำคัญของทางเรา

ติดต่อง่ายได้ตลอด 24 ชม.

สามารถส่งปัญหาที่คุณกังวลใจมาปรึกษาเราได้ตลอดเวลา

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายไทยที่ใหญ่ที่สุด

ผู้นำด้านการปรึกษาระหว่างประเทศและประเทศไทย

ทางเราพร้อมไปด้วยบุคลากรมืออาชีพ

ทนายความผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มานานหลายทศวรรษในทุกพื้นที่ของกฎหมายไทยและระดับนานาชาติระหว่างประเทศ

Premium partners
ทางเรายินดีพร้อมให้คำปรึกษาหารือออนไลน์

ให้เราช่วยความกังวลใจของคุณตอนนี้!